ESPECIALISTES EN DEMÈNCIES: CURES CENTRADES A LES NECESSITATS DE LA PERSONA

En el nostre centre atenem especialment a persones amb Malaltia d’Alzheimer, Demència per cossos de Lewy, Demència senil…

Oferim una atenció integral. Valoració geriàtrica completa. Fisioteràpia amb manteniment de la funcionalitat. Treballem les activitats de la vida diària, i realitzem tècniques de manera individual i grupal, per a l’estimulació de les funcions cognitives. Teràpies lúdiques com la musicoteràpia, reminiscències, etc.

I també usuaris que pateixen patologies o processos crònics amb un alt nivell de dependència, que requereixen una necessitat d’atenció continuada que per la seva complexitat no pot ser proporcionada al seu domicili.

LA NOSTRA MISSIÓ

Es fonamenta en el compromís amb els nostres residents i amb els seus familiars, que ens han distingit amb el privilegi de tenir cura dels seus éssers més estimats, en la seva etapa més vulnerable. I ho fem des de la singularitat i la proximitat, amb sensibilitat i professionalitat, en l’ambient familiar que ens permet el ser una residència de format mitjà. La nostra activitat és molt complicada, es tracta de tenir cura de persones. En aquest propòsit intervenen gerència, l’equip cuidador i els familiars. Perquè tot funcioni, ha d’haver entre les parts implicades la màxima comunicació i confiança. Si no s’aconsegueix, la integració del Resident no serà bona