silvia-jefa-guardia-putxet
Cap de guàrdia

Silvia s’encarrega de supervisar el dia a dia dels nostres residents: horaris d’activitats, vestuari, menjars, etc.

SILVIA IZQUIERDO

La Verónica i la Silvia s’encarreguen de supervisar el dia a dia dels nostres residents: horaris d’activitats, vestuari, menjars, etc.

Al seu càrrec està l’equip d’auxiliars. La seva principal preocupació és detectar i atendre les necessitats dels nostres residents.

Són les responsables en absència de Milagros.